شرکت تولیدی شایا ایساتیس وارد کننده مواد اولیه ای نظیر چسبهای دو جزی بدون حلال ( هاردنر و رزین ) ، چسب کلیشه ، گیلیکول و ..... می باشد. 

خدمات این مجموعه شامل :  

مشاوره و پشتیبانی 

خدمات پیش از چاپ 

 خدمات چاپ

خدمات پس از چاپ